2021.05.16. LPaD Etikos komisijos sprendimas: informacijos apie psichologo J.Buroko LPaD narystę paneigimas

Remiantis 2021.05.16  gautu LPaD Etikos komisijos posėdžio sprendimu  informuojame, kad psichologas Justinas Burokas nėra Lietuvos psichoanalizės draugijos narys. Nuo 2017 m. jis yra išbrauktas iš asocijuotų LPaD narių sąrašo.