2021.05. 21. įvyko LPaD ATASKAITINIS RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

Dienotvarkė

I dalis. Ataskaitinis Rinkiminis suvažiavimas.

16.30 -17.20 Ataskaitų priėmimas. Rinkimai. Balsavimo rezultatai.

 1. LPaD suvažiavimo sekretoriaus žodis ir Rinkimų komisijos narių veiklos pristatymas:
  a. LPaD iždininko ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai;
  b. LPaD Revizijos komisijos ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai;
  c. LPaD Etikos komisijos ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai;
  d. LPaD Mokymo komiteto ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai. Pažymėjimų įteikimas baigusiems LPaD Pa mokymo programą;
  e. LPaD bibliotekininko ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai;
  f. LPaD intersubjektyvios psichoanalizės sekcijos ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai;
  g. LPaD 2018-2020 m. Tarybos / Prezidento veiklos ataskaitos patvirtinimo el. balsavimo rezultatai.
 2. El. balsavimo už siūlomus kandidatus į LPaD valdymo organus rezultatų pateikimas.
  a. Prezidento rinkimų rezultatai;
  b. Viceprezidento rinkimų rezultatai;
  c. LPaD Tarybos nario iždininko rinkimų rezultatai;
  d. LPaD nario sekretoriaus rinkimų rezultatai;
  e. Trijų kitų Tarybos narių rinkimų rezultatai;
  f. LPaD Etikos komisijos rinkimų rezultatai;
  g. LPaD Revizijos komisijos rinkimų rezultatai;
 3. LPaD Įstatų pakeitimo balsavimo rezultatai.

17.20 -17.30 Pertrauka.

II dalis. Konferencija.

17.30 – 19.00 Psichoanalitikės S. Meškauskienės (VpaD, IPA narė) pranešimas „Apie aistras, troškimus ir miražus psichoanalizėje“. Gyva diskusija.

19.00 Bendrystė prie vaišių ir Naujos Tarybos pasveikinimas.

KVIEČIAMI VISI LPaD NARIAI

 

Taryba