Etikos komisija

2023 metų spalio 21 d. buvo išrinkta šios sudėties Etikos Komisija:

  1. Dr. Tomas Kajokas (pirmininkas), tel. 8-699-30447, kajokastomas@yahoo.com
  2. Edgaras Dlugauskas
  3. Daina Natkevičienė

Visi klausimai ar pareiškimai etikos klausimais pagal galiojantį Etikos Reglamentą turi
būti adresuoti EK pirmininkui