Etikos komisija

2018 metų lapkričio 23d. buvo išrinkta šios sudėties Etikos Komisija:

  1. Edgaras Dlugauskas (pirmininkas), tel. 8-620-30227edgarasdluga@gmail.com,
  2. Daiva Apanavičienė  
  3. Mida Dominauskiene – Vaserė
  4. Nomeda Barštienė
  5. Tomas Vilius Kajokas

Visi klausimai ar pareiškimai etikos klausimais pagal galiojantį Etikos Reglamentą turi
būti adresuoti EK pirmininkui