Mieli LPaD nariai ir svečiai

Šiltai sveikiname jus, apsilankiusius naujoje mūsų bendruomenės internetinėje svetainėje! Tikimės, kad naujoji LPaD svetainės vizualizacija jums patiks ir bus patogi naudotis. Kviečiame pasivaikčioti bei apsižvalgyti, pasinaudoti naudingomis nuorodomis ar konferencijų medžiaga. Informaciją apie netikslumus prašome siųsti LPaD sekretorei. Dėkojame už jūsų pastabas ir surastas klaidas.

R. Čeponis. Medis. (paveiklo fragmentas) 2017. Aliejus. Naudojama autoriui sutikus

Lietuvos psichoanalizės draugija

Lietuvos psichoanalizės draugija, formaliai įkurta 1989 metais, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla užsiimančius psichologus, gydytojus ir kitus specialistus, gilinančius psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias.