R. Čeponis. Medis. (paveiklo fragmentas) 2017. Aliejus. Naudojama autoriui sutikus

Lietuvos psichoanalizės draugija

Lietuvos psichoanalizės draugija, formaliai įkurta 1989 metais, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija), vienijantis moksline, pedagogine bei praktine veikla užsiimančius psichologus, gydytojus ir kitus specialistus, gilinančius psichoanalizės ar psichoanalitinės psichoterapijos žinias.