Tapti LPaD nariu

STOJIMO Į LPAD PROCEDŪRA:

1. LPaD Aplikantas formaliu laišku info@lpad.lt pateikia Prašymą (Prašymo šablonai: tikrasis narys, narys-kandidatas, perkėlimas į tikruosius narius) ir visus žemiau nurodytus jo priedus (pdf formatu).
2. Aplikantas gauna pranešimą, kad pradėta Priėmimo procedūra ir artimiausiame Tarybos posėdyje bus svarstoma jo kandidatūra.
3. Tarybos balsavimo rezultatas fiksuojamas protokole ir, pozityvaus nutarimo atveju, jo kopija siunčiama Aplikantui susipažinti.
4. Priėmimo procedūra baigiama Aplikantui per mėnesį sumokėjus abu LPaD mokesčius (stojamąjį ir metinį). Laiku nesumokėjus LPaD mokesčių Stojimo procedūra nutraukiama ir gali tekti aplikuoti į draugiją iš naujo.
5. Aplikantas privalo susipažinti su LPaD Etikos kodeksu ir juo vadovautis santykiuose su kitais LPaD nariais, LPaD mokytojais (supervizoriais), kolegomis ar klientais (pacientais).
6. Aplikantas privalo susipažinti su LPaD Privatumo politika.
7. Aplikantas apsvarsto ir raštiškai nurodo, kaip galėtų prisidėti prie LPaD bendruomenės veiklos. Veiklos grupių sąrašas pateikiamas Aplikantui patvirtinus jo narystę Tarybos posėdžio metu. 
8. Gavus informaciją apie sumokėtus LPaD mokesčius, Stojimo procedūra laikoma užbaigta ir įsigalioja LPaD narystė.

Prie Prašymo būtina pateikti šiuos dokumentus (pdf formatu):
– Formaliųjų studijų diplomo el. kopija,
– Trumpas CV,
– Motyvacinis laiškas (ne daugiau nei ½-1 A4 formato lapo).

Pastabos:
1. Aplikuojant į LPaD narystę tikrojo nario statusu papildomai privaloma atsiųsti Psichoterapijos programos baigimo pažymėjimo kopiją.  
2. Dokumentuose nesutampant pavardei, būtina atsiųsti santuokos liudijimą arba kitą dokumentą, patvirtinantį tapatybę.

Kviečiame ir laukiame!