Pratarmė

Pratarmė

Netikslu būtų psichoanalizę pavadinti tiktai psichoterapijos šaka. Be psichoanalizės, kuriai pradžią prieš du šimtus metų davė Sigmundo  Freudo teorija, neįsivaizduojama modernios minties raida. Tačiau dėl jos terminijos vis kyla diskusijų, rimtų nesutarimų ir net aštrių ginčų. Psichoanalizė nėra vientisa, per du šimtus metų ji smarkai kito, atsirado ir susikūrė įvairios jos mokyklos. Kita vertus jos pirmtako S. Freudo, rašiusio vokiškai, tekstų vertimai į kitas kalbas, visų pirma į anglų, neišvengiamai įnešė painiavos.  Psichoanalizės terminijai anglų kalba įtaką padarė savitas vertėjo J.Strachey braižas, suteikęs verstinėms sąvokoms ne tik naujų atspalvių, tačiau ir lemtingų netikslumų. Šie savo ruožtu išplito į kitas kalbas, taip pat ir į lietuvių.

Psichoanalizės raida  Lietuvoje tesiekia kelis dešimtmečius. Prieš dvidešimt metų  pasirodė pirmosios verstinės psichoanalizės knygos ir vadovėliai, šią discipliną imta studijuoti, dėstyti, atsirado ir lietuviškosios terminijos poreikis. Į lietuvių kalbą angliškos sąvokos buvo verčiamos įvairiai, o nauji terminai neretai būdavo netikslūs, griozdiški, o kartais visiškai nutolę nuo originalu apibrėžtos reikšmės. Painiavos pridėjo ir netikslūs pastarojo dešimtmečio vertimai[1].

Lietuvos psichoanalizės draugija,  2010 m. aptarusi tekstų vertimus ir bei terminiją, pasigedo išsamaus, visiems prieinamo psichoanalizės terminų žodynėlio. Kilo mintis sudaryti tokį anglų – lietuvių žodynėlį ir paskelbti jį draugijos interneto svetainėje.

 

Įvadas

Šiuo lietuvių – anglų ir anglų – lietuvių kalbų psichoanalizės terminų žodynėliu siekta susisteminti kelių dešimtmečių vertimų patirtį bei sunorminti lietuviškąją psichoanalizės terminiją.

Sudarant žodynėlį neišvengta sunkumų pasirenkant vieną lietuviško termino variantą iš kelių. Siekta, šis kuo tiksliau atitiktų apibūdinamą psichikos reiškinį. Visgi kai kurie terminai, dėl kurių nerasta sutarimo, į žodynėlį liko neįtraukti.

Skirtingos psichoanalizės mokyklos neretai toms pačioms sąvokoms suteikia skirtingas prasmes arba skirtingomis sąvokomis apibūdina tuos pačius psichikos reiškinius. Tačiau šiame žodynėlyje nesiekta išaiškinti terminų,  atskleisti jų turinio, apsiribota tik vertimu.

Žodynėlis skirtas plačiam skaitytojų ratui. Tikimės, jis bus ypač naudingas tiems, kurie psichoanalizės tekstus skaito užsienio kalbomis, tačiau tarpusavyje kalba gimtąją: studentams, psichoterapeutams, psichologams ir, žinoma, vertėjams. Viliamės, kad jis paskatins entuziastus ieškoti lietuviškų atitikmenų dar neišverstoms psichoanalizės sąvokoms.

 

Žodynėlio sandara

Psichoanalizės terminų žodynėlyje pateikti svarbiausi, dažniausiai vartojami terminai iš įvairių šaltinių.  Remtasi 2003 m. išleistu T. Auchter ir L.V.Strauss  „Psichoanalizės terminų žodynėliu“  bei 2005 m. S.Fhaner „Psichoanalizės žodynu“.  Tačiau  žodynėlio pagrindu tapo  J. Laplanche ir J.-B. Pontalis „Glossary. The Vocabulary of Psychoanalysis“ (EPF, 1997). Šį nuolatos papildomą žodyną su vertimais į kelias kalbas galima rasti ir Europos psichoanalizės federacijos (EPF) interneto svetainėje[2].

Lygiaverčiai terminų sinonimai atskirti kableliu lietuviškame tekste ir or angliškame. Sudėtinių terminų  dėmenys sinonimai atskirti tokiu pat būdu.

Ta pati psichoanalizės koncepcija ar sąvoka kartais žinoma  keliais  pavadinimais, arba tuo pačiu terminu apibūdinami skirtingi psichikos reiškiniai. Tokis atvejais pateikiami abu terminai, nuoroda žr. pabrėžiant teiktiną pirmenybę.

Į žodynėlį įtraukti ir anksčiau tekstuose plačiai vartoti, tačiau nebeteiktini terminai. Pasenę žymimi trumpiniu psn , netikslūs ar neteiktini – ntk. Pavyzdžiui, anglų – lietuvių žodynėlyje rasite retroactive action ntk , tačiau lietuvių – anglų žodynėlyje aptiksite  rasite tiktai teiktiną afterwardness.

Skliaustuose pateikti terminų paaiškinimai.

Tradiciškai neverčiamos psichoanalizės sąvokos (pvz., imago, libido), žodynėlyje taip ir pateikiamos.

Kai kuriuos sudėtinius terminus įprasta vartoti daugiskaita (pav. savisaugos varos), tačiau žodynėlyje jie pateikti vienaskaitos forma.

 

Šaltinių sąrašas

 

Akhtar S. Comprehensive dictionary of psychoanalysis. Karnac, 2009.

Auchter T., Strauss L.V..  Psichoanalizės terminų žodynėlis. Vilnius, 2003.

Evans D. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. Routlegde, 2006.

Fhaner S. Psichoanalizės žodynas. Vilnius, 2005.

Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas. Vilnius, 2005.– www.lkz.lt. Laplanche J., Pontalis J.-B. Glossary. The Vocabulary of Psychoanalysis. EPF, 1997.

Mijoilla A. International dictionary of psychoanalysis. Thomson Gale, 2005.

Paulauskas J. Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1987.

Piesarskas B. Anglonas 2. Anglų-lietuvių-anglų kalbų kompiuterinis žodynas. Vilnius, 2010.

Tuckett D., Levinson N.A. PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary , i. Psychoanalytic Electronic Publishing: London, 2010.

 

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti tomas.kajokas@gmail.com

 

Sudarytojai:

dr. Tomas V. Kajokas

Vitalija Mickutė

Birutė Didžiokaitė

 

Recenzentė kalbininkė terminologė dr. Palmira Zemlevičiūtė

© Lietuvos psichoanalizės draugija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja


[1] Austėja Merkevičiūtė. Išversti, suversti, nuversti. Šiaurės Atėnai, 2005, 732. 

https://www.llvs.lt/vertimo-kritika/20

Tomas V. Kajokas. Kaip perrašyti D.W.Winnicottą? Šiaurės Atėnai, 2010, 972.

https://www.llvs.lt/vertimo-kritika/624