2021.02.22. ATKURTA LPaD VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOANALITINĖS PSICHOTERAPIJOS SEKCIJA

2021 m. vasario mėn. Taryba vienbalsiai patvirtino LPaD Vaikų ir paauglių sekcijos atsikūrimo faktą. Sekcija yra atkuriama, nes tokia LPaD kolegų profesionalų grupė tikrai egzistavo iki apytiksliai 1999 m. Sveikiname Iniciatyvinę grupę ir VPPP sekcijos narius bei linkime entuziazmo, bendradarbiavimo ir prasmingos veiklos kartu LPaD!

Atsikūrusioje sekcijoje jau įvyko du VPPPS narių susitikimai, kuriuose dalyvavo apie 12 kolegų, besidominčių  psichoanalitine vaikų ir paaugių psichoterapija.

Nuostatai skelbia šiuos sekcijos narių tikslus:

  • Telkti psichoanalitinės krypties vaikų ir paauglių psichoterapeutus bei besidominčius ir taikančius psichoanalitinius metodus psichoterapijos praktikoje ar psichologiniame konsultavime;
  • Skatinti psichoanalitinės krypties vaikų ir paauglių psichoterapeutų mokymą ir  kompetencijų stiprinimą, tobulinti psichoanalizės išmanymą;
  • Skatinti psichoanalitinės vaikų ir paauglių psichoterapijos praktiką ir vystymąsi;
  • Veikti visuomenės labui šviečiant visuomenę ir plėtojant sveikos bei saugios vaikystės supratimą, skatinti vaikų psichodinaminės psichoterapijos mokslinius tyrimus;
  • Atstovauti vaikų ir paauglių psichoanalitinių terapeutų interesams valstybinėse, visuomeninėse ir viešose organizacijose bei tarptautinėse organizacijose, tarp jų ir EFPP vaikų ir paauglių sekcijoje.

 

Vaikų ir paauglių psichoanalitinės psichoterapijos krypties Sekcijos atkūrimo iniciatyvinė grupė KVIEČIA  prisijungti ir kitus LPaD narius, kuriems įdomi vaikų ir paauglių psichoanalitinė raidos / klinikinė tematika.

Rašyti: VPPPS pirmininkei Jolantai Antaninai Dovidonienei jolantaan@gmail.com