SAM ministro Įsakymai

2019.11.21. SAM paviešino SAM ministro Įsakymą “ DĖL PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” (V-1292). 

Aprašas įsigalios nuo 2020.01.01. tačiau dėl šio dokumento  turinio profesinėje psichoterapeutų bendruomenėje kyla nemažai diskusijų, tad numatoma toliau jo nuostatas  diskutuoti LPtA viduje. 
2020.01.22. SAM pateikė prašymą pateikti rekomendacijas į SAM ministro Įsakymo V-680 pataisas. kadangi tai labai kontraversiškas dokumentas, nesuderinamas su prieš tai diskutuotomis SAM ministro Įsakymo  V-1292 nuostatomis, buvo parengtas bendras LPS ir LPtA atsakymas su kvietimu rengti pasitarimą ir dokumentą diskutuoti viešai.