LPtA posėdžiai

2020.09.09. LPtA poėdis online. Pirmas posėdis, skirtas Psichoterapeuto teisinio statuso suteikimo Įstatymo projekto svarstymui.
2020.11.10. LPtA posėdis online. Antras posėdis, skirtas Psichoterapeuto teisinio statuso suteikimo Įstatymo projekto svarstymams.
2020.02.11. LPtA atstovų posėdis Vilniuje.
2019.12.04. LPtA posėdis Kaune, skirtas psichoterapijos reglamentavimo  ir LPtA savivaldos stiprinimo klausimams. 
LPaD atstovaus: Vaiva Bingelienė, Ilona Kajokienė.