LPtA posėdžiai

2020.02.11. LPtA atstovų posėdis Vilniuje.
2019.12.04. LPtA posėdis Kaune, skirtas psichoterapijos reglamentavimo  ir LPtA savivaldos stiprinimo klausimams. 
LPaD atstovaus: Vaiva Bingelienė, Ilona Kajokienė.