2020 04 01 Laiškas LPaD nariams

Mieli LPaD kolegos,

Kaip žmonės, kaip piliečiai  ir kaip psichinės sveikatos specialistai,  mes atsidūrėme šiomis savaitėmis situacijoje, kurią gal tiksliausiai galima būtų pavadinti  „kolektyvine trauma“. Neapibrėžtumas ir nerimas dėl ateities veikia ir mūsų klientų, ir mūsų pačių gyvenimus. Skirtingai tik pagal mūsų  amžių, šeimos ar  finansines  aplinkybes ir praeities atsiminimus.

Tad linkiu jums stiprybės ir vilties. Būkite saugūs, lankstūs ir kūrybingi!

Rūpinkitės savimi: savo  darbo bei poilsio režimu, pilnaverte mityba ir fiziniu aktyvumu. Iškilus  techniniams ar etiniams klausimams, nedvejodami kreipkitės pagalbos į vyresniuosius kolegas supervizorius ar Tarybą. 

 

Dėkoju 23 draugios nariams  atsiliepusiems į JPA ir LPS narių kvietimą dalyvauti pagalbos medikams bei jų šeimų nariams skirtame  MEDo.lt projekte, ir visiems, kas savais būdais savanoriškai ir neatlygintinai  prisidedate prie COVID -19 sukeltos krizės pasekmių švelninimo.

Išlikime solidarūs, jautrūs vieni kitiems!

Prezidentė ir Taryba 

 

 

 

Gali būti įdomu ar aktualu dabar:

  1. Straipsnių serija  iš IPA puslapio: https://www.ipa.world/IPA/en/News/corona_papers.aspx
  2. Vertingas webinaras – Haim Weinberg, Zoom platformoje : „From the Circle to the Screen: on conducting group therapy online“ –   https://vimeo.com/399456923
  3. IPA projekto “ On and Off the Couch”  epizodas nr. 42, kuriame  kalbinamas lenkų  psichoanalitikas  Wojtek Hanbowski. Kolega dalinasi savo įžvalgomis ir jausmais, kylančiais dirbant virtualioje erdvėje ir COVID19 akivaizdoje. https://ipaoffthecouch.org/2020/03/28/episode-42-a-report-from-warsaw-with-wojtek-hanbowski/?fbclid=IwAR1OhhDfHn8dljfzYyGMcbMz00L80LWR6rDcvXnAQw4hOgfV9vv7XNNVRlQ
  4. Kristinos Polukordienės knyga “Psichologinės krizės ir jų įveikimas”  https://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/SPPkat/psichologins%20krizs%20ir%20j%20veikimas.pdf