2022.11.25 įvyko LPaD paskaita ir diskusija “Transgender problema paauglystėje”

Renginio pavadinimas: “Transgender problema paauglystėje”
Data: 2022 lapkričio 25 d.
Pranešėja: Goda Bačienė, TPA kandidatė ir LPaD narė
Renginio aprašymas: Transgender problema yra labai aktuali XXI a. psichoterapijos ir psichoanalizės teorijos kontekste. Išlieka aktualus klausimas, ar biologinė lytis yra binarė, ar ne, ir kas yra normali seksualinės tapatybės raidos kryptis, o kas nėra.
Skatindami diskusiją tokiu raidos, socialiniu, etiniu, medicininiu požiūriais aktualiu klausimu, 2009 m. TPA (IPA)  išleido straipsnių rinkinį Transgender klausimais (red. Ambrosio G.), įtraukiant leidinį į knygų seriją, pavadintą  “Kontroversijos Psichoanalizėje”. Diskusijoje buvo keliamas klausimas, ar transgender problema yra apie atipinę lytiškumo/seksualumo raidą, ar kažką kita? Ar tai klausimai apie imitaciją, ar identifikaciją raidoje? 
Net ir praėjus beveik 15 m. nuo straipsnių rinkinio išleidimo, keleto IPA konferencijų, transgender problematika poliarizuoja požiūrius diskusijose ir lieka nelengva tema specialistui praktikui, tėvams, mokyklai ir pačiam asmeniui. 
 
Vieta: Holiday Inn, Šeimyniškių g. 1, Vilnius
 
Programa:

16.30 -18.00 Paskaita 

18.00 -18.30 Arbata/vanduo/kava

18.30 -19.30 Bendra diskusija aktualia tema 

Organizatorius: LPaD Taryba