2021.12.04 įvyko dr. prof. Gertraud Diem-Wille seminaras „Psichoanalitinė raidos teorija: pirmieji treji gyvenimo metai“

Renginio pavadinimas: „Psichoanalitinė raidos teorija: pirmieji treji gyvenimo metai“

Data: 2021 12 04

Laikas: 10:30 – 18:30

Vedantysis: dr. prof. Gertraud Diem-Wille, psichoanalitikė, psichoanalizės mokytoja ir supervizorė iš Vienos (Austrija).

Seminaro tikslas: supažindinti įvairių sričių specialistus su psichoanalitiniu požiūriu į ankstyvąją vaiko raidą
šeimos kontekste, remiantis Freud‘o, Klein ir Bion‘o požiūriais.

Vieta: Zoom platforma – nuotolinis seminaras.

Seminaro kalba: anglų.

Pastaba: dalyviams bus išduodami META sistemoje registruoti 8 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Organizatorius: LPaD Vaikų ir paauglių sekcija.