RENGINYS NUKELTAS DĖL KARANTINO 2020.11.20 kviečiamas LPaD ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas

RENGINYS NUKELIAMAS  DĖL COVID19 ir KARANTINO
KVIEČIAMAS 
visų LPaD narių Ataskaitinis -rinkiminis suvažiavimas
Data: 2020.11.20. DATA BUS PASKELBTA VĖLIAU 
Pradžia: 16 val. (konferencija) ir 18 val (suvažiavimas)
Vieta: „Dūmų fabrikas “, Dūmų g 5., Vilnius
 
Dienotvarkė

 I dalis Konferencija

  16 -17.15 S. Meškauskienė (VpaD, IPA narė)  “Apie aistras, troškimus ir miražus psichoanalizėje”. Pranešimas ir gyva diskusija 
  17.15 -17.45  Kavos/arbatos pertraukėlė
  17.45 18.00.  Įžanginis žodis (sekretorė/arba vice Prezientė):  Posėdžio sekretoriaus rinkimai, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Kvorumas.
 
 II dalis Ataskaitinis Rinkiminis suvažiavimas

  18.00-18.40. Ataskaitų priėmimas. Balsavimai

                 ATASKAITOS pristatoma  TIK el būdu!

  1. LPaD iždininko ataskaitos patvirtinimas. Balsavimas (5 min)
  2. LPaD Revizijos komisijos ataskaita. Ataskaitos patvirtinimas  Balsavimas. (5 min)
  3. LPaD Etikos komisijos ataskaita. Ataskaitos patvirtinimas. Balsavimas.  (5 min)
  4. LPaD Mokymo programos ataskaita. Balsavimas.  Pažymėjimų įteikimas baigusiems LPaD Pa mokymo programą.(15 min)   
  5. LPaD 2018-2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas. Pristato LPaD prezidentė.  Balsavimas. (5-10 min)

 18.45  – 19.30  Balsavimai už siūlomus kandidatus į valdymo organus. (Kandidatus prašome siūlyti el paštu info@lpad.lt ir kuo skubiau)               

  1. Prezidento rinkimai (5 min)
  2. Viceprezidento rinkimai (5 min)
  3. LPaD Tarybos narių rinkimai: 5 asmenys (po 5 min)
  4. LPaD Etikos komisijos rinkimas (5 min)
  5. LPaD Revizijos komisijos rinkimas (5 min)

 III dalis ĮSTATŲ PAKEITIMO DISKUSIJA IR BALSAVIMAS  

 19.30 – 20.00. Įstatų pakeitimo diskusija ir balsavimas
  Pabaiga: 20.00  Bendrystė prie vaišių ir Naujos Tarybos pasveikinimas