IN MEMORIAM. Regina Udrienė

IN MEMORIAM

Regina Udrienė
1953-2020

Gerbiami LPaD nariai ir kolegos,

2020.11.11 d. netekome savo ilgametės kolegės, LPaD mokytojos, grupių ir psichoanalitinės psichoterapeutės – supervizorės, gydytojos Reginos Udrienės.

Regina gimė 1953m. Varnių apylinkėse, Bagėnų kaime. Baigė Kauno medicinos institutą (1977 m.), po to stažavosi Maskvos ir
Peterburgo psichiatrijos Institutuose, kur studijavo vaikų psichiatriją. 1992-1994 m. mokėsi Lundo universiteto kursuose, skirtuose vaikų ir paauglių psichikos sveikatai.

Psichoterapija susidomėjo jau nuo 1992 m., mokėsi Individualios psichodinaminės psichoterapijos (1992-1995 m.), Psichoanalitinės psichoterapijos (1995-2000 m.); Grupinės analizės (1998-2003 m.). Po ilgų ir išsamų studijų, 2007 m. tapo psichoanalitinės psichoterapijos mokytoja ir supervizore. Iki pat savo netikėtos ligos Regina intensyviai dirbo klinikinį darbą Šiauliuose, taip pat dėstė VU podiplominėse psichoterapeutų rengimo programose.

Dėl savo jaukaus šiltumo, gilaus dėmesingumo, gero jumoro, Regina buvo mėgiama savo kolegų, savo studentų ir klientų.
LPaD Tarybos vardu užjaučiame Reginos šeimos narius, jos studentus ir visus, kuriems ji buvo artima ir svarbi. AA miela kolege!

Reginą prisimenant …

Aušra Kurienė

Regina man labiausiai apibūdina žodis „atsidavimas“ – ji buvo nepaprastai atsidavusi šeimai, profesijai, klientams, studentams, draugams. Santūri ir išmintinga, tuo pat metu šmaikšti ir nuolat skleidžianti linksmumą.  Tesiilsi ramybėje jos didelė širdis ir išmintinga siela.

***

Rema Židonienė

Reginą prisiminsiu kaip šviesią, pilną optimizmo, besišypsančią kolegę, kuriai rūpėjo šalia esantys. Ji buvo puiki psichoanalitinės psichoterapijos mokytoja, žingeidi, visada ieškanti geriausio sprendimo. Tai vyko ir paskutiniame susitikime su ja.

Pavasariniame programos mokytojų susirinkime, kuris vyko nuotoliniu būdu, visi mokytojai svarstėme apie pasikeitusią situaciją, keliančią daug įtampos ne tik studentams, bet ir dėstytojams. Atmosfera kaito, diskusija aštrėjo, nuomonės išsiskyrė į kardinaliai priešingas puses. Tada išgirdau ramų, gal kiek žaismingą Reginos balsą. Ji pasiūlė „sugundyti“ studentus išbandyti distancinį mokymą ir tokiu būdu susidurti jiems su savo baimėmis. Likau sužavėta jos išmintimi ir profesionalumu. Buvo taip paprasta ir taiklu…

SuDiev
***

Sigita Ašvydienė

Žavėjo Reginos žingeidumas, atkaklumas ir pasišventimas profesijai. Šios savybės padėjo jai daugybę metų, – kiek ją pažinojau, – keltis paryčiais ir dardėti traukiniais studijuoti, o vėliau mokyti kitus. Niekada nesustojo. Su ja būti  buvo lengva, nes jai rūpėjo šalia esantys žmonės. Jos vidinis vaikas mokėjo džiaugtis ir spinduliuoti. Visada galėjau ja pasikliauti. Sugebėjo daug pakelti ir giliai jausti.
AA