2023.10.21. vyko LPaD ATASKAITINIS RINKIMINIS SUVAŽIAVIMAS

Data: 2023 m. spalio 21 d. (šeštadienis) 11:00 – 16:30

Vieta: Holiday Inn, Šeimyniškių g. 1, 09312 Vilnius

 

Dienotvarkė

I dalis. Paskaita

11:00 – 12:30 Paskaita apie teisinį psichoterapinės praktikos reguliavimą. Paskaita skirta visiems LPaD nariams.

 

12:30 – 13:00 Pertrauka

 

II dalis. Ataskaitų priėmimas.

13:00 – 14:10 LPaD suvažiavimo sekretoriaus žodis ir Rinkimų komisijos narių veiklos pristatymas:

 1. LPaD 2021-2023 m. Tarybos/Prezidento veiklos ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 2. LPaD iždininko ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 3. LPaD Revizijos komisijos ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 4. LPaD Etikos komisijos ataskaitos pristatymas ir balsavimas
 5. LPaD Mokymo komiteto ataskaitos pristatymas ir balsavimas. Pažymėjimų įteikimas baigusiems LPaD PaPT mokymo programą;
 6. LPaD bibliotekininko ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 7. LPaD narių-kandidatų sekcijos ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 8. LPaD vaikų ir paauglių psichoanalitinės psichoterapijos sekcijos ataskaitos pristatymas ir balsavimas;
 9. LPaD psichoanalitinės psichoterapijos sekcijos ataskaitos pristatymas ir balsavimas.

 

III dalis. Rinkimai.

14:10 – 15:30 Balsavimai į skirtingas LPaD pozicijas ir rezultatų paskelbimas:

 1. Prezidento pozicijai;
 2. Viceprezidento pozicijai;
 3. LPaD Tarybos nario iždininko pozicijai;
 4. LPaD nario sekretoriaus pozicijai;
 5. Trijų kitų Tarybos narių pozicijoms;
 6. LPaD Etikos komisijos pozicijoms;
 7. LPaD Revizijos komisijos pozicijoms.

 

IV dalis. Pobūvis

15:30 – 16:30 LPaD narių pasibuvimas ir vaišės

 

KVIEČIAMI VISI LPAD NARIAI

LPaD Taryba